Bylandbrug

Lykke B: Madsen, Frederikke E. K. Hjorth & Andreas D. Martin

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektets formål er at undersøge, om det er muligt at opretholde kvælstofbalancen i et tagbylandbrug (TBL) med inspiration fra matrixbrug og med kompostering som fundament for kvælstofcirkuleringen. Vi definerer tagbylandbrug, miljømæssige bæredygtigheds parametre og matrixbrug og beskriver dybdegående kompostering i teorien, da det er fundamentet. Yderligere lægges vægt på redegørelse for en matematisk model om kvælstoffratagelse, vi selv har udviklet og anvender i analysen. Bylandbrug ses som et værktøj til løsninger på samfundsmæssige problemstillinger, som omhandler mindskning af CO2, affaldsmængder samt genanvendelse af affaldet og kraftige nedbørsmængder. Derfor er det relevant at få balance i systemet, så det kan udnyttes i fremtiden. Der tages udgangspunkt i to danske bylandbrug-cases, DyrkNørrebro og ØsterGRO. DyrkNørrebro har haft til formål at vise, hvor forskellige bylandbrug kan være i form af opbygning og visioner. Casen ØsterGROs produktion er analyseret med matematisk modellering i form af modellen og programmet CoComposter. Resultaterne viser, at der er 2 metoder til at dække kvælstofbehovet på: matrixbrug og kompostering. Den ene metode er kun at anvende matrixbrug. Matrixbrug anvendes ved at indgå aftaler med lokale aktører om at aftage deres organiske affald og anvende det som en ressource til kvælstof til afgrøderne i TBL. Dette ville være pladskrævende, fordi der skal komposteres meget. Den anden metode er ved at kombinere matrixbrug med kvælstoffikserende planter og udnytte naturens egne biologiske reguleringsmekanismer. Dette er mindre pladskrævende, men andelen af kvælstoffikserende planter skal udgøre 20 % af afgrødernes tørstof, og der recirkuleres mindre organisk affald fra matrixbrug. Vi kan konkludere, at vores problemformulering kan accepteres, men gyldigheden af vores konklusioner kan diskuteres ud fra afvigelser og usikkerheder i kompostering og i modelarbejdet. Dermed er det usikkert, om modellen kan bruges som generelt værktøj for TBL, eller om den skal anvendes som guideline.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jan. 2015
VejledereHenrik Hauggaard-Nielsen

Emneord

  • Bylandbrug
  • Matrixbrug