Byhaven Ottilias Have

Josephine Kjær Pedersen, Jonatan Steengaard, Amanda Thenning Kolding & Mathias Bjørn Petersen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler overflytningen af Ottilias Have, som er en byhave, der tidligere har været placeret i Carlsberg Byen. Haven kunne ikke forblive i Carlsberg Byen og er blevet flyttet til Nordens Plads, som ligger på ydre Frederiksberg i København. I projektet vil det blive belyst ved hjælp af kommunikativ planlægningsteori, hvordan planlægningsprocessen flytningen af Ottilias Have er forløbet. Yderligere vil der være fokus på hvilke problematikker der er ved at placere haven på Nordens Plads, som er et belastet miljø. Disse problematikker vil blive undersøgt på baggrund af Baumans tanker om modernitet i byen. Via de kvalitative metoder semi-strukturerede interviews, feltstudier og dokumentanalyse er der indsamlet empiri om Frederiksberg Kommune samt Ottilias Have. Der vil blive analyseret på om det er muligt at flytte denne byhave. Både på baggrund af de to forskellige miljøer, men også om styringsprocessen kan ændres fra at komme nede fra til at være styret af en kommune. Til sidst vil projektet perspektivere til andre vinkler, der kunne være på projektet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider53
VejledereCharlotte Grum

Emneord

 • Byhave
 • planlægningsproces
 • kommunikativ planlægning
 • Bauman
 • flydende modernitet
 • ikke-steder
 • tomme steder
 • top-down
 • bottom-up
 • akupunkturstrategi
 • Domus Vista
 • Nordens Plads