Bygningskulturarv & lokalplanlægning

Niels Wilken Silkjær Pedersen & Kristian Lønborg Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt er første del af en proces der løber over halvandet år som, når det er afsluttet, indeholder tre dele, udfærdiget igennem tre semestre. Formen un- derstøttes af det arbejde, som vi er en aktiv del af, og udfører for Roskilde Kom- mune. Vi samarbejder med kommunen om tilblivelsen af en ny temalokalplan1, der fokuserer på bygningsbevaring og kulturarv i Roskilde midtby. Projektet er derfor naturligt delt ind i tre faser, der hver afsluttes med et projekt. Projektet du sidder med i hånden her, er hermed det første af tre. Vores oprindelige motiva- tion for dette projekt var at arbejde konkret med planloven, samt at udføre rele- vant arbejde for enten en kommune eller privat virksomhed. Vi valgte at Roskilde Kommune ville være en ideel samarbejdsparter for os, idet et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Universitet giver udpræget mening for begge parter; Roskilde Kommune har både midlerne og størrelsen til potentielt at have et flow af interessante projekter som vi kan tilknyttes. Vi kontaktede derfor chefkonsulent Jan Bille for at høre, om de havde interesse i at oprette et samarbe- jde med os. Dette faldt sammen med at forberedelserne til en temalokalplan, om bygningsbevaring og kulturarv netop skulle til at begynde. Vi er altså blevet direk- te inddraget i selve processen omkring udfærdigelsen af temalokalplanen for Roskilde midtby, primo oktober 2014.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato22 jan. 2015
VejledereHenrik Toft Jensen

Emneord

  • Vækstparadigme
  • Borgerinddragelse
  • Byplanlægning
  • Kulturarv
  • Planloven
  • Bygningsbevaring
  • Kommuneplan
  • Planlægningsparadigme
  • Roskilde Kommune
  • Lov om planlægning