Byen i Børnehøjde

Dea Sofia Højsteen, Dennis Hansen & Emilie Louise Laurenze Eltzholtz

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i en samfundsudvikling, hvor flere familier bliver boede i byen med deres børn, i stedet for at flytte til forstæderne. Derfor kommer der flere og flere børn i byen. Med inddragelse af et normativt perspektiv om at se børn som en ressource, der har ret til indflydelse på sit eget liv, undersøger vi: Hvordan forhandles børns hverdagsmobilitet, og hvad påvirker denne forhandling? Metodedesignet henvender sig til børn, hvor vi har taget afsæt i børnenes skolevej. Tegninger og refleksive øvelser om børns og forældres oplevelser og ønsker til ruterne, er en del af det metodiske design. Empiriindsamlingen består af syv interviews med børn, i 8-10 års alderen, og deres forældre. Med teoretiske perspektiver på børns mobilitet fra Vincent Kaufmann og Eric D. Widmer, Malene Freudendal-Pedersens med flere, er vi kommet frem til følgende: Sikkerhed og trafikale farer fylder meget for forældrenes oplevelse af tryghed, ligesom frygten, for at der kunne ske barnet noget, har betydning for, hvordan forældrene sætter grænser for børnenes muligheder for at bevæge sig rundt alene. Forældrene opfatter disse utrygheder og farer som vilkår, der ikke kan ændres, når man bor i en by. Med afsæt i forældrenes egen barndom, der beskrives som mere fri, sættes der restriktioner for børnenes frihed i dag, med henvisning til, at “det var en anden tid dengang”. Børnene ønsker sig en anderledes sanselig rute med fokus på natur og rekreative elementer som en bærende del af deres rute, og anviser dermed muligheder, som imødekommer forældrenes tryghed.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2015
VejledereMathilde Dissing Christensen

Emneord

  • børn
  • mobilitet
  • motilitet
  • strukturelle fortællinger
  • forhandling