Burkaforbud i Danmark - En maskeret lovgivning

Aida Kokanovic

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Projektet undersøger hvordan den nationale identitet bliver italesat i forbindelse med lov om tildækningsforbud fra 2018. Loven har skabt meget splittelse i det politiske landskab, hvor kampen om et forbud har varet i 13 år. Projektet vil derfor både skildre kampen om et forbud og de bagvedliggende argumenter der bliver taget i brug.

Ud fra en kvantitativ systematisk avislæsning, hvor temaer, der danner grobund for analysen er blevet valgt, tilbyder projektet en offentlig opfattelse af forbuddet som skildres i aviserne. Analysen tager sit udgangspunkt fra den første omtale af burka og niqab i aviserne til august 2018, hvor lovforslaget er blevet vedtaget og tildækningsforbuddet er blevet implementeret i lovgivningen. Endvidere tilbyder projektet en analyse af selve lovgivningen om tildækning, der strækker sig tilbage til 2000, hvor det første maskeringsforbud blev implementeret. Faircloughs kritiske diskursanalyse vil være den metodiske tilgang, som også vil blive støttet af udvalgte teoretiske begreber, der udspringer fra empirien.

Projektet afdækker en kamp om magten til at definere samfundet, som skildres gennem sammenstød med burka og niqab på lokalt plan, der har en stor tendens til at give nationalt genklang. Der er to dominerende diskurser med skiftende tilhængere. I beskyttelsesdiskursen, som tidligere havde minimal støtte, beskrives et ønske om at værne om de liberale værdier i samfundet ved at forbyde burka og niqab i det offentlige rum, mens der i tolerancediskursen, der tidligere havde mest opbakning, beskrives ligeledes et ønske om at værne om de liberale værdier, ved at have dem som udgangspunkt. Et forbud ville ifølge den opfattelse stride mod den personlige og religiøse frihed. Den nationale identitet bliver blandt andet beskrevet som islam kritisk, sekulariseret og med et stort behov for fælles værdisæt for at kunne bevare sammenhængskraften.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jan. 2018
Antal sider40
VejledereJohan Fischer

Emneord

  • Burkaforbud
  • liberal demokrati