Budgetoverskridelser i Offentlige IT Projekter

Abdul Kadir Yüksel & Tobias Røntved Nielsen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport er udarbejdet med det formål at undersøge, tendenser for budget og tidsoverskridelser i offentlige it-projekter. Projektet arbejder med to cases der begge er it-projekter fra det offentlige. Den ene case er et gennemført projekt med enorme budget overskridelser og forskydning af tid og det andet projekt er ikke gennemført med blev skrottet på grund af kolossal overskridelser af både budget og tid. Projektrapporten belyser hvordan store it-projekter er komplekse, og hvordan kompleksiteten i it-projekter er med til at uoverskueliggøre projekterne.
Projektet arbejder primært med kvalitativ metode og der vil derfor i projektrapporten blive gjort brug af teori omkring projektledelse kompleksitet og anbefaling fra staten omkring professionalisering af offentlige it-projekter. Teorien er brugt til en komparativ metode der skal sammenkobles med empirien fra de to cases for at kunne danne grundlag for en generalisering i offentlige it-projekter. Årsagsforklaringer omkring budget og tidsoverskridelser i disse projekter bruges til at generalisere, ydermere vil denne generalisering og konkretisering af årsager danne begrundelse for fremtidige løsninger ved komplekse offentlige it-projekter. Analysens undersøgelse der belyser problemer ved kompleksiteten af projekter, bruges til en diskussion omkring grundlag for generalisering og informationen herfra bruges til at perspektivere på fremtidig projekter.

UddannelserBasis - International Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider52
VejledereLone Samuelsson

Emneord

  • Tinglysning
  • POLSAG
  • casestudie
  • Projekstyring
  • Kompleksitet