BTC - En olieledning i Kaukasus

Lars Barsalej Pedersen, Magnus Hagem, Martin Lassen, Anders Bæk Simonsen & Stig Roar Svenningsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract will follow in English Nærværende rapport analyser olierørledningsprojektet BTC i Transkaukasus. Fokus for rapporten er at undersøge hvorvidt magtbalancen har forrykket sig internt i regionen, samt i forhold til internationale magter. Har konstruktionen af BTC vendt de transkaukasiske lande mod USA og Vesten, og væk fra Rusland? Herudover ønsker vi at undersøge motiverne for konstruktionen af BTC i et geopolitisk perspektiv. For at analysere dette har vi benyttet Ole Wæver og Barry Buzans Regional Security Complex Theory for at beskrive ændringerne i den sikkerhedspolitiske situation. For at analysere motiverne benytter vi David Harveys teorier fra The New Imperialism. This report analyzes the BTC oilpipelineproject in Transcaucasia. The focus for this report is to investigate if the balance power has moved internaly in the region, and also in perspective to international powers. Has the construction of BTC turned the transcaucasian countries towards USA and the West, and away from Russia? We also want to investigate the motives for the construction of BTC in a geopolitical perspective. For analyzing this we have used Ole Wæver and Barry Buzans Regional Security Complex Theory to describe the changes in world politics. To analyze the motives we use David Harveys theories from The New Imperialism.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereKristen Nordhauge

Emneord

 • Barry Buzan
 • USA
 • Ceyhan
 • Tyrkiet
 • Georgien
 • Aserbajdsjan
 • Geopolitik
 • Tbilisi
 • Internationale Relationer
 • BTC
 • Kaukasus
 • RSCT
 • David Harvey
 • Rusland
 • Geostrategi
 • Transkaukasien
 • Baku
 • Hegemoni
 • Armenien
 • Olie
 • Ole Wæver
 • Ressourcer
 • Regional Security Complex Theory