Brug kondom!- Et studie i interaktionen blandt unge mænd i forhold til kondombrug

Lars Christian Meden, Daniel Mikael Johansen, Line Rieck & Mette Winkler

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Formålet med projektet er at se på, hvilken rolle de sociale omgangsformer spiller, hos en gruppe af unge mænd i alderen 22-23 år, for at kampagnens budskab ”husk kondom” bliver opfattet og efterlevet? Studiet er blevet gennemført vha. en fokusgruppe baseret på Bente Halkiers teknikker. Hermeneutikken og den kritiske teori udgør de videnskabsteoretiske tilgange der er anvendt i dette projekt. I projektet er der især lagt vægt på hvad der udgør de unge fyres rationalitet i forbindelse med kondombrug. Analysen bliver gennemført ved hjælp af forskellige sociologiske teorier (Giddens, Honneth og Habermas) og med en særlig vægt på maskulinitets teorier (Søndergaard, Kimmel og Nardi). Herudover bliver der i analysen inddraget gallupkompasset til at placere deltagerne fra fokusgruppen i deres rette segmenter. I vores konklusion finder vi ud af, at Sundhedsstyrelsen kunne drage nytte af denne metode. Karakter 12

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato23 jan. 2008
VejledereAnnette Bilfeldt

Emneord

 • interaktion
 • anerkendelse
 • kampagne
 • hermeneutik
 • gruppedynamik
 • kritisk teori
 • segmentering
 • ungdom
 • fokusgruppe
 • system livsverden
 • maskulinitet
 • Struktør/aktør
 • Habermas
 • rationalitet
 • interview
 • Honneth
 • kondom
 • Giddens