Broen imellem ældre og unge

Morten Hornstrup Errebo

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume Dette kommunikationsprojekt forsøger at skabe en forbindelse imellem den ældre generation over 70 år og den yngre generation i midt 20’erne. Forbindelsen skal skabes på baggrund af den antagelse, at der en kløft generationerne imellem. Kløften består af, at den ældre generation bliver set på af den yngre generation som forældede. De ældre kan ikke længere følge med udviklingen, og derfor bliver de sat til side i samfundet. Projektet vil derfor forsøge at vise, at der til trods for denne antagelse godt kan skabes en gavnlig forbindelse imellem generationerne. Det vil blive vist gennem en klumme, der indeholder pointer fra en samtale. Det er samtale som jeg selv har haft med en ældre borger over 70 år. Jeg er selv midt i 20’erne. Samtalen vil vise, hvordan den ældres erfaringer kan bruges gavnligt af den unge, som hjælp til nogle af ungdomslivets store udfordringer og spørgsmål. Målgruppen er ældre over 70 år og afsenderen er mig selv. Jeg vil forsøge at vise denne målgruppe, at deres erfaringer er værdifulde for unge og dermed for samfundet. Det er meningen, at klummen skal fremtræde der, hvor målgruppen kan fanges, hvilket vil være i de trykte aviser, som bruger klummen som et indlæg. Abstract This communicationsproject seeks to create a connection between the older generation above 70 years old og the younger generation in the mid 20’es. The connection will be created based on the assumption, that there is a gap between the generations. This gap is the lack of understanding between them and the fact that the younger generation sees the older generation as outdated. The elder can’t keep up with the development and therefore they are set aside in society. The project will try to show, that there in spite of this assumption can be created a beneficial connection between the generations. This will be shown through a column, which holds arguments from a conversation. This is a conversation I have had myself with an elder citizen over 70 years of age. I am myself in the mid 20’es. The conversation will show, how the elders experiences can be used in a beneficial way by the younger as a help to confront some of the life of youths big challenges and questions. The target group is elders over 70 years old and the transmitter will be myself. I will try to show this target group, that their experiences are valuable to younger people and therefore to society. It is the point, that the column shall appear where the target group is met, which would be in the printed newspapers that use the column as a post.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2015
VejledereChistina Hee Pedersen

Emneord

  • Klumme, Bro, Ældre, Ung
  • Gap, Bridge, Elder, Young