Brexit

Anna-Maria Sønder Mathiesen, Lisa Dahl Hemmingsen & Sana Akthar

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I denne rapport undersøges problemstillingen omkring, hvilke politiske og sociale forklaringer, der ligger til grund for, at et flertal af den britiske vælgerbefolkning stemte for Brexit. Gennem brug af kvantitativ og kvalitativ metode er to udvalgte valgdistrikter i England blevet analyseret, nemlig Wigan og Havering. Analysen tager udgangspunkt i de to områders demografiske forskelle. Gennem disse undersøges det, om der eksisterer forskellige sociale forklaringer på den politiske problemstilling. For at finde frem til sociale forklaringer på Brexit anvendes sociologerne Émile Durkheim, Zygmunt Bauman og Anthony Smith. Durkheims teori omkring mekanisk og organisk solidaritet samt Baumans teori omkring fællesskab giver en forklaring på Brexit i form af social usikkerhed i begge valgdistrikter. Gennem brug af Smith undersøges en hypotese i forhold til, om en nationalistisk tendens kan være en forklaringsfaktor for Brexit, men denne hypotese bliver ikke fuldt ud bekræftet.
Rapporten konkluderer, at der findes flere forklaringer på, hvorfor et flertal af den britiske vælgerbefolkning valgte at stemme for Brexit. Både Wigan og Havering har hver deres sociologiske forklaringer på, at ville forlade Den Europæiske Union. I begge områder handler det om en social utryghed og usikkerhed blandt borgerne.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2017
Antal sider42
VejledereOle Erik Hansen

Emneord

  • Trumpisme - En ændret verdensorden
  • Brexit