Brancheorienteringer : - en analyse af tilblivelsesprocesserne : speciale 1995/96

Claus Berner, Rikke Bydam & Tyge Wanstrup

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Projektet analyserer et kardinalpunkt i den øgede fokusering på den forhandlede miljøregulering, eller det dialogorienterede virkemiddel, nemlig selve forhandlingsforløbet. Det gøres ved at analysere forhandlingsprocesserne bag fem brancheorienteringer, for at opspore hvilke problemfelter og interessevaretagelser der bliver styrende for forhandlingerne, og hvilke betydning dette har i forhold til brancheorienteringernes indhold. Problemstillingen lyder: Hvordan har forhandlingernes dialog- og samarbejdsform haft indflydelse på de udarbejdede brancheorienteringer? Med udgangspunkt i en historisk indplacering af de dialogorienterede virkemidler i miljøpolitikken, opbygges et analyseapparat til gennemgang og vurdering af brancheorienteringerne og forhandlingsprocesserne bag. Der tages et overordnet afsæt i Niklas Luhmann's sociologiske systemteori, til karakteristik af grundlæggende teoretiske antagelser om samvirkningen mellem forvaltning og industri. I tråd med disse grundantagelser trækkes på "middle-range" teori-bidrag, der omhandler forhandlingskapacitet samt succeskriterierne for en udbytterig forhandling. Det opstillede analyseapparat er udviklet til en samlet karakteristik og vurdering af forhandlingsforløb og resultater. Det empiriske grundlag i rapporten består bl.a. af de færdige brancheorienteringer for Galvano- og varmforzinkningsindustrien, autoophugningsbranchen, asfaltindustrien samt jernog metalgenvindingsindustrien, kvalitative interviews med hovedparten af deltagende industriog myndighedsrepræsentanter, Miljøstyrelsens sagsakter og forhandlings-manualer samt sekundær litteratur omkring de respektive brancher. På baggrund af analyseapparatet vurderes de enkelte forhandlingsforløb sat i relief af de færdige brancheorienteringer. Efter konklusionen af analysen udvikles et erfaringskatalog med konkrete bud på anvisninger til forbedret myndighedsforberedelse og til analyseområder, der bør medgå i kommende brancheorienteringer. Alt i alt giver projektet et overblik, en reflekterende håndtering af teori på det empiriske materiale, og kommer rundt om væsentlige og relevante forhold til at vurdere dialog og samarbejde som udgangspunkt for miljøregulering. Projektet rummer såvel videnskabeligt kritiske som handlingsanvisende perspektiver.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 feb. 1997
Antal sider217
VejledereJesper Holm & Bente Kjærgård