BP1: Digitale Hjælpemidler til Type 2 Diabetes: En undersøgelse af behandlingen af diabetes

Katrine Kongsgaard Witt, Rasmus Laue Petersen & Mathias Ulrik Ponzani

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Vores problemformulering lyder:
Hvilke udfordringer har type 2 diabetikere i samarbejdet med sundhedsfagligt personale
i deres behandlingsforløb og hvordan kan et nyt design med fokus på netop dette
fremme behandlingen hos de sygdomsramte?
Til at besvare problemformuleringen vil vi redegøre for type 2 diabetes og behandlingen heraf
samt hvordan social ulighed spiller en rolle i et sygdomsforløb. Vi har hertil undersøgt
behandlingen af type 2 diabetes med en kvalitativ forskningstilgang med inddragelse af
patienters egne oplevelser med type 2 diabetes. Dette har vi analytisk bearbejdet i en
sammenligning med generelle sundhedsfaglige tiltag i behandling af sygdommen.
Resultatet af vores analyse er herefter blevet gennemarbejdet med udgangspunkt i design
metodologien Soft Design Science Methodology for at opstille løsningskrav for designet. Soft
Design Science Methodology er en iterativ metode, som særligt har socioøkonomiske
konsekvenser for øje. Metoden er derfor særlig relevant i vores sammenhæng. Vi har på
baggrund af denne rapport modelleret et løsningsdesign, NemSundhed, med formålet om at
afhjælpe problematikker i behandlingen af diabetes.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2019
Antal sider50
VejledereChristine Flagstad Bech