Bovin serum albumins faser i interaktion med anioniske surfactanter

Rune A. Hartvig, Louise S. Christiansen, Tue Rasmussen & Anne D. Houg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Surfactanten sodium dodecylsulfat (SDS) er en kendt denaturant, der blandt andet bruges i SDS polyakrylamid gel elektroforese. I denne rapport undersøges effekten af SDS og to andre relaterede surfactanter, sodium decylsulfat (SDeS) og sodium tetradecylsulfat (STS) på bovin serum albumin (BSA) ved differentiel scanning calorimetry (DSC). Transitions midtpunkter (Tm) og transitions enthalpier (ΔH) måles i molforhold intervallerne (surfactant:BSA) 0-190, 0-725 og 0-100 for henholdsvis SDS, SDeS og STS. Dette er for SDS og SDeS langt højere end hidtidige undersøgelser, mens STS er ubeskrevet i litteraturen. Dette er blevet gjort på baggrund af nye ITC resultater, der viser, at BSA, tilsat SDS, kan udfoldes yderligere ved molforhold, hvor det normalt regnes for allerede at være fuldkommen udfoldet. Denne observation undersøges og indgår i en samlet vurdering. Resultaterne viser, at surfactanternes carbonkædelængde har stor indflydelse på den stabiliserende effekt på BSA med stigende maximum Tm-værdier (Tm,max) i rækkefølgen STS

UddannelserKemi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejlederePeter Westh

Emneord

  • BSA
  • SDS
  • DSC
  • fasediagrammer
  • protein interaktioner
  • surfactanter
  • anioniske surfactanter
  • Bovin serum albumin
  • faser