Borgerting som værktøj til udarbejdelse af klimapolitik - Potentialer og faldgruber ved det irske borgerting

Nanna Andrea Søderlind Bruun, Clara Laurine Berg-Jensen, Vivi Petersen & Oskar Mellor Hansen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Klimakrisens kompleksitet og politikernes mangel på handlekraft ser ud til at have øget interessen for innovative demokratiske metoder, hvor borgere inddrages i beslutningsprocesserne og klimapolitik legitimeres. Det mest omfattende eksempel på området er det irske borgerting, som i 2018 kom med anbefalinger på klimaområdet til Irlands parlament. Projektet undersøger det irske borgertings indflydelse på politiske beslutningsprocesser i udarbejdelsen af Irlands ”Climate Action Plan 2019”, på baggrund af interaktionen mellem medlemmerne af borgertinget og politikere. Vi har brugt Dryzeks syv komponenter, der bruges som analyseværktøj til deliberative processer. Ved brug af de tre komponenter transmission, accountability og dicisiveness har vi analyseret, hvilke mekanismer der har påvirket det irske borgertings indflydelse på Irlands klimahandlingsplan. I analysen gøres der især brug af rapporten om borgertingets anbefalinger og regeringens klimahandlingsplan, men derudover har vi også søgt viden om borgertingets funktion og opbygning på dets hjemmeside. Vi har fundet ud af, at mange af borgertingets anbefalinger bliver taget til efterretning i klimahandlingsplanen. På trods af en del mangler i forhold til mekanismer, der kunne stille politikerne til ansvar, finder vi, at politikerne tog det irske borgertingets anbefalinger alvorligt. I sidste ende lader det dog til, at borgertinget blev brugt til at legitimere den førte politik frem for at danne ny politik.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2019
Antal sider39
VejledereJesper Dahl Kelstrup

Emneord

  • Borgerting
  • Klimaborgerting
  • Demokratikrise