Borgerinddragelse og nærdemokrati i Gentoftes Opgaveudvalg og Christianshavns Lokaludvalg: Hvad kan forbedres ved nærdemokratiet i Christianshavns Lokaludvalg og Gentoftes Innovationsudvalg, og hvilken effekt har borgerinddragelse på den politiske beslutningsproces?

Mette Fink Kjærgaard, Emil Bastholm Andersen, Gustav Frederik Zorck & Philip Ingdal Blaschke

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt fokuserer på påvirkningen af udvalg, der benytter borgerinddragelse i Gentofte Kommune og Christianshavns Lokaludvalg, samt hvordan det påvirker nærdemokratiet og den politiske beslutningsproces. For at undersøge dette, benyttes den kvalitative metode - igennem interviews med både borgere og politikere fra Gentofte og Christianshavn. Derefter analyseres dataene fra interviews, med hjælp fra teorier af Alf Ross, Hal Koch, Robert Dahl, Sherry Arnstein, Peter Wiedemann og Susanne Femers. Disse teorier bliver brugt til at beskrive effekterne på nærdemokratiet, som borgerinddragelse har. Derudover anvendes teorierne også, til at opstille fem kriterier for et nærdemokrati.
Derefter diskuteres der, ud fra analysen, forskellen mellem borgerinddragelsen i Gentofte Kommunes Innovationsudvalg og Christianshavns Lokaludvalg, samt hvordan det kan forbedres. Derefter bliver der diskuteret, hvordan nærdemokratiet kan forbedres i de to udvalg, med kriterierne i fokus. Det sidste der bliver diskuteret er, hvor meget borgerne reelt har indflydelse på den politiske beslutningsproces, hvilket vi diskuterer ud fra analysens konklusion. Projektet konkluderer, at både Gentofte Kommune og Christianshavns Lokaludvalg, kan forbedre borgerinddragelsen ved at ændre, eller sætte fokus på, forskellige aspekter af den magt, som borgerne får i udvalgene. Gentofte Kommune er nødt til at lade borgerne influere udvælgelsesprocessen af udvalgene, og Christianshavns Lokaludvalg er nødt til at få et bedre samarbejde med Københavns rådhus, som rangerer højere end lokaludvalget. Projektet konkluderer yderligere, at der er flere mulige løsninger - til at styrke nærdemokratiet i udvalgene, f.eks. ved at give borgerne bedre muligheder for at influere udvalgenes dagsorden. Afslutningsvis konkluderer projektet, at grunden til at vores caseområder har forskellig indflydelse på den politiske agenda, er fordi Gentofte Kommune bruger en elitær udvælgelsesproces, til at udvælge repræsentanterne i udvalgene. Denne udvælgelsesproces kan både blive set på positivt, som repræsentanterne gjorde i innovationsudvalget, men det kan også blive set som værende negativ, da den ekskluderer bestemte borgere, og gør, at denne udvælgelsesmetode er mindre demokratisk.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2019
Antal sider54
VejledereClaus Munch Drejer

Emneord

  • Nærdemokrati
  • Politiske beslutningsproces
  • Borgerinddragelse