Borgerinddragelse i Holbæk kommune

Simon Hjorth, Pelle Madsen, Kristel Westerberg & Pernille Bastiansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Holbæk kommune startede allerede i 2006 med borgerinddragelsesinitiativer gennem oprettelsen af blandt andet lokalfora, kommunale lokalforumkonsulenter, dialogmøder samt et helt nyt kommunalt udvalg, dialogudvalget. Borgerinddragelse blev med andre ord taget seriøst i Holbæk kommune, og ambitionsniveauet var højt. Borgerinddragelsen i Holbæk kommune stilede efter at etablere ”et åbent og ligeværdigt samarbejdsforum for lokale kræfter”, hvor politikerne skulle se, ” sig selv som en ud af mange beslutningstagere, og dele ansvaret for de beslutninger der træffes med disse andre beslutningstagere uformelle aktører”. Forvaltningen skulle træde ud af deres traditionelle rolle og aktivt deltage i den lokale netværksskabelse. Sammen skulle politikere, borgere, foreninger og forvaltning gentænke offentlig styring, diskutere kommunale målsætninger, og skabe politisk dialog imellem kommunalpolitikerne og borgerne i lokalområderne. Syv år efter borgerinddragelsesprojektets begyndelse står modellen imidlertid overfor en grundig overhaling; de målsætninger og ambitioner kommunen havde med at inddrage lokalområderne igennem lokalfora og dialogmøder er ikke blevet indfriet. Hvorfor blev de ellers både modige og nytænkende tiltag og målsætninger ikke til noget? Var kommunen for ambitiøs i forhold til at ændre borger-, politiker- og forvalterrollerne? Målet med vores projekt er at se på, hvordan kommunen har forsøgt at styre dialogmodellen i retning af målsætningerne om en nytænkning af den offentlige/private opdeling. Vores projekt vil i forlængelse heraf, med udgangspunkt i Barbara Grays samarbejdsteori, undersøge hvordan samarbejdsprocesserne i lokalfora og dialogmøder har påvirket rolledannelsen hos de involverede aktører. Igennem en integrationsteoretisk vinkel, vil vi se på, hvordan kommunen har forsøgt at ændre disse roller ved hjælp af hands-off netværksstyring, og hvilken indvirkning styringen har haft i forhold til opnå målsætningerne om et ændret kommunalt fællesskab.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato23 jan. 2014

Emneord

  • Borgerinddragelse
  • Netværksteori
  • Metastyring
  • Holbæk
  • Barbara Gray
  • Lokaldemokrati