Borgergenererede web-kort i Danmarks nationalparker og naturparker

Jonas Rømer

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Projektet er en undersøgelse af, hvordan nye Internet-baserede kortteknologier og den stigende borgerdeltagelse i skabelsen af geodata, i kombination med GPS teknologi og kartografisk teori, kan bidrage, i formidlingen af friluftsaktiviteter samt natur- og kulturhistoriske værdier i danske nationalparker og naturparker. Delelementerne i projektet er: Et litteraturstudie af den nødvendige teori, efterfulgt af et enkelt-case studie af den ekstreme case Naturpark Åmosen, afsluttet med udvikling af en prototype på et web-gis for borgergenererede web-kort i Naturpark Åmosen. Resultaterne: En kartografisk analyse af Naturpark Åmosen, hvor der gives forslag til forbedringer i forhold til det nuværende kortmateriale. Der præsenteres en række nye geodata lag og grundkort. En fungerende prototype på et web-gis baseret på teknologierne OpenLayers og UMN MapServer. Prototypen kan håndhæve kartografiske grundregler om generalisering, klassificering, multiskala repræsentation og kartografisk formidling, samtidig med at borgere kan bidrage med data fra GPS via GPX formatet. Konklusionen: Det er nødvendigt, og vil give mange fordele, at lade borgere bidrage med geodata til Danmarks nationalparker og naturparker, men det skal ske under kontrollerede forhold. Den kartografiske formidling og kvalitet må ikke forringes, og det skal sikres, at data er præcise. Registrerede ruter må ikke overtræde reglerne om offentlighedens adgang til det åbne land, og heller ikke være til skade for naturen. Der er altså behov for godkendelse af de geodata som borgere bidrager med, før de frigives til offentligheden.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2008
VejledereThomas Theis Nielsen & Jesper Brandt

Emneord

  • kartografi
  • geografisk formidling
  • web gis
  • borgerdeltagelse
  • web-gis
  • naturpark
  • gps
  • åmosen
  • nationalpark
  • geodata