Borgerforslag: En sten i skoen på politikerne eller et middel mod politisk mistillid?

Malthe Graungaard Bech, Petra Mouritzen, Frederik Paldan Sørensen, Christina Louise Nielsen & Alice Haulund

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges det, hvordan tilliden mellem politikere og borgere bliver påvirket af borgerinddragelse på både kommunalt og statsligt niveau. For at gøre det mere konkret har vi valgt at tage udgangspunkt i borgerforslag, som kan kategoriseres som en blandingsform for borgerinddragelse.
Forud vores analyse udarbejdede vi en forundersøgelse om borgerforslags udbredelse i kommunerne. Undersøgelsen byggede på bestemte kriterier og påviste, at der er borgerforslag i 24 kommuner ud af 98. Af alle borgerforslag, som har fået det fornødne antal stemmer på både kommunalt og statsligt plan, er kun et enkelt blevet vedtaget.
Vores teoretiske ramme inkluderer teori om demokrati, politisk tillid, politisk kultur, politisk deltagelse og legitimitet. Tilsammen vil disse teorier være med til at besvare problemformuleringen, som lyder ’​I hvilken udstrækning og hvordan kan borgerforslag bidrage til at forbedre tilliden og relationen mellem politikere og borgere?’
Forud for vores analytiske arbejde har vi udarbejdet en række interviews med en lang række relevante aktører i forhold til vores problemformulering.
Generelt har borgerforslag medført et større antal af politiske aktive og skabt et nyt spændende alternativ for borgere til at involvere sig i politik.
Under vores analytiske arbejde kom vi frem til, at effekterne af borgerforslag kan være både positive og negative, afhængigt af hvilke forventninger og ambitioner man har i forhold til borgerforslag. Mange borgere har givet udtryk for frustration over, at politikerne har nedstemt alle borgerforslag på nær et og mener, det kan tolkes som et tegn på, at politikerne ignorerer borgernes ønsker. Omvendt mener mange, at det at få politisk debat ud af borgerforslag er rigeligt, fordi det er med til at skabe opmærksomhed om områder, som førhen blev ignoreret. Alt afhænger altså af tilgangen til borgerforslag.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2019
Antal sider127
VejledereEva Sørensen

Emneord

  • Borgerforslag
  • Borgerinddragelse
  • Politisk tillid
  • mistillid
  • politikerlede