Borgerfabrikken

Suzana Labovic, Onur Umut Cam, Ditte Mikkelsen Ammitzbøll, Tina Rasmussen & Christiane Falke Skov-Bjerregaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Stofmisbruget er stigende i Danmark på trods af et stort udbud af behandlingsmuligheder. Projektet omhandler derfor betydningen af interaktion mellem misbrugeren og behandlingssystemet i forbindelse med misbrugerens fremtidige integration i normalsafmundet. En analyse af betydningen af interaktion er blevet gennemført ved hjælp af kvalitativ og kvantitativ empiri for at bestemme hvorledes behandlingssystemet fungerer og styrer individet samt om behandlngssystemet hjælper til at misbrugeren kan tage styring over eget liv og mestre sit stigma. Vi konkluderer at en god interaktion, under og efter behandlingen, styrker misbrugerens mulighed for en vellykket integration i normalsamfundet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2012
VejledereCeleste Brandt Holmbye

Emneord

  • Narkomaner
  • Integration
  • Goffman
  • Stigma
  • Misbrug
  • Governmentality
  • Foucault
  • Dean
  • Empowerment