BOLIGSOCIALT ARBEJDE OG EMPOWERMENT: Hvordan arbejdes der i den boligsociale indsats i Gellerup-Toveshøj med empowerment inden for beskæftigelses- og uddannelsesområdet, og i hvilket omfang kan det tænkes at lykkes, og på sigt være med til at engagere flere af områdets unge i forhold til job og uddannelse?

Amalie Clara Petersen, Julie Jøhl Steffensen, Emma Natannia Hem-Jensen & Mohammad Ahmad Iskandar

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Opgaven omhandler beboersammensætning i udsatte sociale boligområder, nærmere indkredset
omkring Gellerup- toveshøj og deres boligsociale helhedsplan, løbende fra år 2014-2017. Vi har valgt
at fokusere på uddannelse og job delen, derfor har vi kigget nærmere på indsatserne Fremskudt
jobvejledning og Lektiehjælp, og hvordan disse boligsociale medarbejdere arbejder ud fra et
empowermentperspektiv. Derudover har vi inddraget teori fra Pierre Bourdieu, for at understøtte
vores analyse. Vi har haft interviews med to ekspertpersoner fra den boligsociale helhedsplan, Ulla
Bording Jørgensen og Ghassan Hassoun, disse har kunne hjælpe os i forhold til at foretage en analyse
af indsatserne, og deres brug af empowerment. I vores diskussion har vi forsøgt at diskutere
Jørgensens og Hassouns forslag til forbedringer af indsatserne, med inddragelse af vores interview
med John Andersen, og hans meninger omkring forbedringer til indsatserne. Herefter har vi
konkluderet på vores problemformulering og er kommet frem til at empowerment benyttes i de
boligsociale indsatser, og at der kan gøres en del for at styrke dem i den nye helhedsplan, som
forhåbentlig er udarbejdet og træde ri kraft til august 2018.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider47
VejledereMajken Toftager Larsen