Boligskatten

Philip Qwist Adolphsen, Morten Høegfeldt Bessermann & Anton Brandt Pedersen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Danskerne har de seneste 15 år været underlagt et nominelt skattestop, som blandt andet har betydet en geografisk skævvridning i boligprisernes udvikling.
Projektets teori tager udgangspunkt i flere økonomiske rapporter, som danner grundlag for projektets teori.
Disse rapporter har hver især forskellige anbefalinger i forhold til, hvordan man skal indrette boligskatten økonomisk mest effektivt.
Herunder har vi interviewet henholdsvis direktør for boligøkonomisk videncenter, Curt Liliegreen og cheføkonom for Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig. Interviewsne fungerer som vores primærempiri.
Projektet vil først og fremmest forsøge at redegøre for de relevante begreber, som boligskatten i Danmark dækker over. Samtidig vil der blive redegjort for regeringens udspil til en omlægning af det danske boligskattesystem. Projektets analyse vil med, udgangspunkt i den valgte teori, forsøge at analysere regeringens udspil. I analysen vil teorien blive afprøvet på virkeligheden, således at teoriens grundprincipper, bliver sammenlignet med det faktuelle udspil, som regeringen offentliggjorde i oktober 2016. Der vil samtidig blive forsøgt analyseret, hvilke skævvridninger som den nuværende indretning af boligskattesystemet har medført, og hvilke skævvridninger, der vil opstå i forhold til regerings udspil.
I diskussionen vil projektet forsøge at diskutere begrebet tryghed for den almene borger i Danmark. Projektet tager igen udgangspunkt i et historisk perspektiv, og belyser tryghedens udvikling i sammenspil med boligskattens.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider56
VejledereHenrik Reinicke Jensen

Emneord

  • Boligskat
  • Boligpriser