BOLIGMARKEDET OG ULIGHED I KØBENHAVNS KOMMUNE: Ulighed i Københavns Kommune

Alan Riad Salman, Magnus Brandt Pedersen, Sofus Björklund Osmark, Kristian Winther Jensen & Jeppe Mattern Nielsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Projektet undersøger boligmarkedet I Københavns Kommune og den plausible stigning af ulighed i
byen. Den afhænger meget af statistikker, som skal vise den egentlige udvikling I Københavns
Kommune. Projektet gør brug af Bourdieu’s teori om de tre kapitalerformer. Formålet med dette, er
at danne et billede af uligheden, eller manglen derpå, som er lettere at se og forstå. De tre former for
kapital bruges, når der ses på niveauet af uddannelse og indkomst I forhold til uddannelse. Thomas
Piketty bruges til at forklare fordelingen af disse kapitaler og hvordan den fordeling skaber ulighed I
Københavns Kommune. Wacquant’s teori om avanceret marginalisering, kentaur stat og territoriel
stigmatisering bruges til at forklare de politiske tendenser og hvordan de marginaliserer den gruppe
af mennesker, der allerede står med problemer. Projektet undersøger uddannelsesniveauet I
Københavns Kommune, priserne på boligmarkedet og indkomsten af beboerne I Københavns
Kommune. De inddragede statistikker viser en stigning I boligpriserne, til et punkt der er højere end
perioden før 2008. Derudover viste de en forøgelse I borgere med en længere videregående
uddannelse, hvor dem med en kort uddannelse eller mangel på uddannelse daler. Statistikkerne giver
et billede af befolkningen, som gruppen ikke havde forventet. Gruppen forventede en forøget ulighed
I byen, I form af kulturel kapital, men statistikkerne viste det modsatte. Mængden af borgere med en
kort uddannelse er på niveau med den gruppe med en lang uddannelse. Da gruppen begyndte at
analysere den økonomiske kapital, fandt de et andet resultat. Gruppen med en højere kulturel kapital,
tjente mere år efter år og bevægede sig længere foran dem med en lav kulturel kapital. Ved hjælp af
Wacquant’s toeri, forsøgte gruppen at identificere de handlinger kommunen gjorde for at finde ud af
om det havde ligheder med Wacquant’s kentaur stat. Københavns Kommune og den danske regering,
lavede ændringer I byplanlægningen og velfærd generelt, som tyder på en til dels transformation til
en kentaur stat. Til sidst, stiller gruppen spørgsmålstegn til boligmarkedets udbud og hvordan
Københavns Kommune vil forsøge at leve op til efterspørgslen på boligmarkedet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider62
VejledereJesper Visti Hansen

Emneord

  • Bolig
  • Ulighed
  • Boligmarkedet
  • København
  • Københavns Kommune
  • Bourdieu
  • Wacquant