Boliger for alle?

Marc Hamoud Brandt, Lærke Øland Frederiksen, Ida Marie Brønden Jakobsen, Christoffer Ruccy Ruccy Larsen, Michael Johnny Juul Mortensen, Mette Marie Nielsen & Nathalie Perregaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Social opdeling på boligmarkedet er et stigende problem i København. Mens den almene sektor er præget af socialt og økonomisk svage grupper, har en lang periode med stigende boligpriser betydet, at ejerboligmarkedet efterhånden er forbeholdt økonomisk stærke grupper. Vi analyserer denne problemstilling ved hjælp af empiri om Københavns boligpolitiske historie og teori om gentrificering, succession og segregation udviklet af blandt andre Neil Smith og David Ley. Til at forklare, hvordan social opdeling på boligmarkedet kan ses som en samfundsmæssigt problem, benytter vi sociologisk teori af Robert Putnam og Richard Sennett. Vi analyserer Københavns kommunes nyeste boligpolitiske visionsplan ”Boliger for alle” 2005-2008 for ved hjælp af teori og historiske erfaringer at undersøge, om deres ønsker om på en gang at tiltrække gode skatteborgere og forhindre social opdeling er forenelige. Social segregation in the housing-market is an increasing problem in Copenhagen. While the public- and cooperative housing sector is characterised by socially and economically weak residents, a long period of increasing prices on the owner-occupied housing-market means that only economical strong groups can afford to live here. We analyze this problem using empirical data on Copenhagen’s housing-politicy history and theories of gentrification, succession and segregation, developed by, amongst others, Neil Smith and David Ley. We use sociological theory by Robert Putnam and Richard Sennett to describe how social segregation in the housing-market can be viewed as a societal problem. We analyze Copenhagen’s municipality’s newest housing-policy and plan “Boliger for alle” (housing for everyone) 2005-2008. Based on theory and historical evidence, we examine if the wishes of attracting good tax-payers and at the same time hinder social segregation are feasible.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato24 jun. 2009
VejledereSøren Lund

Emneord

 • succession
 • Neil Smith
 • boligpolitik
 • København
 • fleksibel udlejning
 • David Ley
 • bufornyelse
 • Robert Putnam
 • Rent gap
 • boligmarkedet
 • gentrificering
 • Jerome Rothenberg
 • Richard Sennett
 • gentrification
 • social opdeling
 • segregation