Blivelse - mellem kunst og filosofi

Simon Visti Tang, Adrian Lind, Asbjørn Riis-Søndergaard & Johannes Lundberg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Følgende projekt undersøger de to franske filosoffer Gilles Deleuze og Félix Guattaris omfat-tende filosofi med udgangspunkt i værkerne Tusind Plateauer (2005) og Hvad er Filosofi? (1996). Projektet tager udgangspunkt i deres begreber om filosofi og kunst, og hvordan disse arbejder med hhv. skabelse af nye begreber og sansninger. Projektet er inddelt i tre dele: Del 1. undersøger Deleuze og Guattaris begreb om blivelse, forstået som et omfattende for-andringsprincip, der karakteriserer både mennesket og naturen, og som virker ved, at man følger en flugtlinje, deterritorialiserer og laver sig et et Legeme uden Organer. Del 2. analyserer Lars Triers Melancholia, med udgangspunkt i Deleuze og Guattaris begre-ber for at udvide undersøgelsen af disse. Del 3. er en diskussion af forholdet mellem kunst, filosofi og tænkning, som udspringer af projektets undersøgelse og analyse. Her diskuteres mulighederne for fortolkningsanvendelig-heden af Deleuze og Guattaris begreber, hvorefter begrebet om eksperimenterende fortolk-ning introduceres. Afslutningsvis konkluderer projektet 1) at kunsten rummer et forandringspotentiale i frem-bringelsen af blivelser og i sansningen af mangfoldigheder, samt 2) at det er muligt at anven-de Deleuze og Guattaris begreber til at tolke, uden at henfalde til analytisk reduktionisme på baggrund af et bestemt filosofisk system. Med udgangspunkt i deres begreber om Kunst, Blivelse, Affekt og Percept foretages der en analyse af den danske film Melancholia, instrueret af Lars von Trier. Der foretages en undersøgelse af de to filosoffers forståelse af blivelsesfænomenet, der ud-lægges som værende en enestående proces som et menneske eller en ting kan gennemgå for at skabe noget enestående.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2015
VejledereAnne Elisabeth Sejten

Emneord

  • Deleuze
  • Melancholia
  • Blivelse
  • Guattari