Bjørn Rasmussens Forfatterskab: Imod en definition af et forfatterskab igennem en analyse af gennemløbende litterære træk

Mikkel Svanborg

Studenteropgave: Masterafhandling

Abstrakt

Igennem specialets tre dele etablerer dette speciale, at der eksisterer beviselige biografiske markører på tværs af Bjørn Rasmussens forfatterskab. Den biografiske irreversibilitet kan derfor blive aktiveret ved læsningen af samtlige værker. Forfatterskabet praktiserer derudover en overvejende biografisk performance, der manifesterer sig igennem biografiske sproghandlinger. Dette hjælper til at sætte en forfatteridentitet i scene, der præsenterer sig som et enstemmigt virke på tværs af forfatterskabet. Den performative biografisme giver værkerne karakter af det personlige, hvilket bevirker en intimitetsfølelse imellem læser og værk. Specialet etablerer dernæst, at køn og seksualitet er gennemløbende tematikker i forfatterskabet. Værkerne indeholder en overvejende repræsentation af homoseksualiteten og bryder (ved brug af detaljerede beskrivelser af en seksuel praksis) med gængse normative seksualitetsopfattelser. Forfatterskabet bryder desuden med de essentialistiske, binære, heteronormative kønsopfattelser, udfordrer kønnenes hierarkiske magtpositioneringer og opfordrer eksplicit til en bredere forståelse af køn og seksualitet. Slutteligt etablerer specialet, at forfatterskabet benytter sig af kropslighed. Værkernes jeg-fortællere iværksætter deres eksistentielle forståelse igennem en kropslig væren i verden. De forankrer eksistensen i kropsligheden, og det er igennem opnåelsen af dette kropslige udgangspunkt, at jeg-fortællerne kan interagere med verden og tilskrive eksistensen en mening.Specialet kan derfor konstatere, at performativ biografisme, køn, seksualitet og kropslighed må anses som gennemløbende komponenter i Bjørn Rasmussens værker og som definerende for forfatterskabets helhed.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jan. 2018
Antal sider70
VejledereLasse Horne Kjældgaard

Emneord

  • performativ biografisme
  • køn
  • kropslighed
  • bjørn rasmussen