Biosfære #58 - Spiringen af en akvaponisk fælleshave.pdf

Christian B. Michelsen, Cecilie Brædder Andersen, Laura Troi, Lasse A. Carlsen, Mia Borggaard Filtenborg & Jacob Rask

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé For første gang i menneskets historie bor over halvdelen af os i byer. Projektet indledes med en undersøgelse af de problemstillinger og udfordringer der findes i forbindelse med denne globale urbaniseringstendens. Dyrkningsformen akvaponik presenteres som en lovende niche-teknologi, der adresserer problemerne med et svindende areal af dyrkbar jord. Vi zoomer ind på en gård i københavns nordvestkvarter hvor vi igangsætter et fælleshaveprojekt for at undersøge akvaponik i kontekst, på mikro-plan. Vi tager udgangspunkt i en problemformulering om hvordan vi bedst skaber de rette forudsætninger for etableringen af en akvaponisk fælleshave i den specifikke boligforening AAB afdeling 58 på nørrebro. Vi bruger aktionsforskningens metoder og med et mål om empowerment forsøger vi at engagere gårdens beboere i projektet således at de føler ejerskab og fælleshaven også vil fungere på lang sigt. Rapporten munder ud i en konklusion med fire fokusområder der skal ses som en vejledning for andre som ønsker at skabe gode forudsætninger for etablering af niche-teknologier i lignende bruger sammenhænge. Disse fokusområder er tillid, kommunikation, planlægning og inddragelse.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2013
VejledereRikke Lybæk

Emneord

 • aktionsforskning
 • by og landzoner
 • hvor er Lasse?
 • ejerskab
 • akvakultur
 • lokalsamfund
 • kriminalpræventiv
 • empowerment
 • drypvanding
 • lejebolig
 • urbane landbrug
 • bottom-up
 • planter
 • københavn
 • bæredygtighed
 • fælleskab
 • vandspild
 • urbanisering
 • brugerinddragelse
 • fødevare
 • hærværk
 • Projekt Brobygning
 • AAB
 • handlingsplan
 • boligdrømme
 • ghetto
 • almen boligbyggeri
 • byhave
 • design proces
 • fælleshaver
 • væksthus
 • landbrugsteknologi
 • miljø
 • kommune
 • Biosfære # 58
 • akvaponik
 • fisk
 • integration
 • hydroponics
 • helhedsplan
 • aquaponics
 • ydre nørrebro