Biomasse og geotermi i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Mikkel Ellung Larsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet omhandler fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet og dets påvirkning fra det, der defineres som biomassestrategien, samt hvad denne betyder for geotermi til fjernvarmeproduktion. Fjernvarmesystemets funktion, organisering og forsyning beskrives, og det analyseres, hvorfor der satses på fortrængning af kul med biomasse på de store kraftvarmeværker som middel til at opnå CO2-reduktioner. Denne biomassestrategi problematiseres efterfølgende, bl.a. fordi den medfører import af træpiller, som der bliver rift om i fremtiden. Rammerne for fjernvarmesystemet og biomassestrategien sættes i relation den lokalt baserede vedvarende teknologi geotermi, og det analyseres, hvad disse betyder for geotermiens brug som fjernvarmekilde nu og i fremtiden. Til sidst diskuteres, hvordan mere attraktive økonomiske og strukturelle vilkår for geotermi i hovedstadsområdet kan fremmes.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2011
VejledereThomas Budde Christensen & Jan Andersen

Emneord

  • biomasse
  • København
  • geotermi
  • kraftvarme