Biomarkører til diagnosticering af prostatacancer: Biomarkers for diagnosing prostate cancer

Lene Thea Dietz, Pernille Rikke Eilersen, Jeppe Hjelmsted Floor, Andreas Jacobsen, Sarah Line Larsen, Andrea Lange & Andreas Thymann

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstrakt Fra 2000 – 2006 var den årlige prostatacancerincidens på 2713 med 1124 dødsfald per år. Dette skyldes blandt andet, at prostatacancer er svær at diagnosticere og dermed detekteres for sent. Biomarkøren prostata specifikt antigen, PSA, bruges som et led i diagnosticeringen af prostatacancer. Antallet af falsk positive testresultater ved PSA-metoden er høj, og derfor ønskes en forbedring. Rapporten beskriver hvordan PSA-metoden kan optimeres eller suppleres med andre biomarkører såsom human kallikrein 11, hK11, og human leukocyt antigen-G, HLA-G. Vi konkluderer, at PSA-metoden kan optimeres ved at implementere faste aldersspecifikke diskriminationsgrænser samt %fPSA-målinger, som standard på alle danske hospitalslaboratorier. hK11 er stadig på forsøgsstadiet, men foreløbige resultater indikerer, at hK11 i kombination med PSA øger den diagnostiske sikkerhed. HLA-G kan endnu ikke bekræftes som egnet biomarkør. Vores endelige konklusion er, at ingen af de gennemgåede biomarkører kan leve op til kravene som enkeltstående biomarkør for prostatacancer.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2009

Emneord

  • Biomarkører
  • hK11
  • HLA-G
  • Prostatacancer
  • PSA