Bioakkumulering af nanosølv og mikrosølv i Nereis diversicolor: Bioaccumulation of nano silver and micro silver in Nereis diversicolor

Birgitte Bendiks Knudsen, Thomas Sonne Beyer & Louise Pigonska Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstrakt I dette projekt er forskellen i bioakkumulering af nanosølv og mikrosølv undersøgt hos børsteormen Nereis diversicolor. Eksponeringen foregik med nanosølvpartikler (100 nm) og mikrosølvpartikler (1000 nm) ved en koncentration på 100 µg/L. Der blev udført en vandeksponering samt en sedimenteksponering med både nanosølv såvel som mikrosølv, således at effekten af sedimentet på partiklerne kunne observeres. Forsøget viste via af AAS målinger en svag tendens til at nanosølv ved vandeksponering er mere bioakkumulerbart end mikrosølv. Ved nanosølv i vandeksponering indeholdt N. diversicolor i gennemsnit 6,93 mg/kg, mens N. diversicolor ved mikrosølv i vandeksponering indeholdt 6,44 mg/kg. Den omvendte tendens viste sig ved sedimenteksponering, hvor N. diversicolor eksponeret for mikrosølv i gennesnit indeholdt 6,02 mg/kg, mens eksponeringen for nanosølv i gennesmsnit indeholdt 4,98 mg/kg. Da der ikke er en signifikant forskel i koncentrationerne, er der ikke muligt at konkludere hvorvidt nanosølv eller mikrosølv er mest bioakkumulerbart. Abstract This paper concerns the difference in bioaccumulation of nano silver and micro silver in the polychaete Nereis diversicolor. The organism was exposed to nano silver particles (100 nm) and micro silver particles (1000 nm) at a concentration of 100 µg/L. To observe the importance of the sediment on the particles, both a sediment and water exposure were conducted. AAS readings from the experiments showed a slight suggestion of a higher bioaccumulation of nano silver in water exposure than micro silver. In this observation the average polychaete had a concentration of 6,93 mg/kg nano silver accumulated, while the average polychaete in the micro silver had 6,44 mg/kg accumulated. The opposite occurred in regards to the sediment exposure, which had an average concentration of 6,02 mg/kg in the micro silver exposure and only 4,98 mg/kg in the nano silver exposure. It’s not possible to conclude whether nano silver or micro silver is more accumulative, as the difference in concentrations wasn’t significant.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2009
VejledereGary Thomas Banta

Emneord

  • Biotilgængelighed
  • Nanosølv
  • Sølv
  • Eksponering
  • Nereis diversicolor
  • Bioakkumulering