Bioakkumulering af kobber på ion- og partikelform i den sedimentlevende polychaet Nereis virens

Julie Zwicky Burkal, Kamilla Nørskou Eriksen, Maria Monrad & Sarah Myken

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Kobber er et grundstof, der i forholdsvis små mængder, kan have skadelige effekter på levende organismer. Når kobber udledes til akvatiske miljøer, kan det bindes til partikulært materiale i vandsøjlen og derefter aflejres i sedimentet. Ophobning af kobber i sedimentfasen øger eksponeringen for organismer der lever i og af sedimentet. Vi har valgt at udføre et eksponeringsforsøg med polychaeten Nereis virens (Sars 1835). Vi undersøger hvilken kobberform, henholdsvis ion- (Cu2+) eller partikelform (Cu2O), der har den højeste biotilgængelighed. N. virens blev eksponeret for sediment-associeret kobber ved koncentrationen 250 μg kobber / g dw (tørvægt) sediment på ion- eller partikelform af kobber i en periode på 10 dage. Der blev udført AAS-målinger på polychaetens tarmvæv og disse indikerede at kobber optages i N. virens, idet der var øget koncentration af kobber, efter 10 dages eksponering, sammenlignet med kontrolgruppen. Der er signifikant forskel på optaget af kobber på ion- og partikelform med øget optag når kobberet er på ionform. Herudover kunne vi se at der ligeledes var et signifikant større vægttab hos gruppen udsat for ionformen sammenlignet med kontrolgruppen.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2010
VejledereHenriette Selck

Emneord

  • partikel
  • kobber
  • bioakkumulering
  • virens
  • ion
  • Nereis
  • polychaet
  • biotilgængelighed