Biler er da noget vi deler?

Daniel Vainer Wegloop, Rasmus Falck Villadsen, Ida Højrup Petersen, Sofie Banke Poulsen & David Harvey Simpson

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resume
Klimaforandringer kræver, at vi ændrer vores måde at leve på. En af de ændringer, der ofte diskuteres er vores måde at transportere os på og i den forbindelse også privatbilens dominerende position og tilhørende forurening. Dette projekt undersøger mulighederne for at etablere en dele-elbilsløsning primært målrettet studerende, da studerende som segment er mindre sat i deres vaner end ældre generationer. Projektet beskriver og undersøger om et sådant innovativt koncept kan være en løsning på en fremtidig mangel på bæredygtig transport. Projektets metode er induktiv, og analysen er hovedsageligt baseret på fokusgruppeinterviews med studerende og økonomisk data fra eksperter i branchen. Da en del af fokusset i projektet er bæredygtig omstilling analyseres dele-elbilskonceptet som en niche ved hjælp af Frank Geels transitionsteori. Projektets fokusgruppeinterviews er primært analyseret ud fra Bruno Latours aktør netværk teori. Det konkluderes i projektet, at dele-elbilskonceptet kan betegnes som en niche, og at det ikke er økonomisk bæredygtigt, hvis det udelukkende skal finansieres af studerende. Derudover kortlægger ANT-analysen en række translationer, der skal ske mellem aktankter før et dele-elbilskoncept succesfuldt kan implementeres. Afslutningsvis diskuteres elbilen som bæredygtigt transportmiddel, og det konkluderes her, at spørgsmålet om, om elbilen er en bæredygtig transportform særligt afhænger af udviklingen i bil- og batteriproduktion og omstillingen til vedvarende elproduktion, der ikke forbruger fossile brændstoffer.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
VejledereCristina C. Landt