Beton eller Business? - Modernisme og mangfoldighed i Avedøre Stationsby og Ørestaden

Kasper Larsen, Line Lolk, Christian Rahbek, Anders Rosendal & Sune K. Rotne

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler en undersøgelse af hvorledes overordnede planlægningsstrategier fysisk manifesterer sig i de byggede strukturer. Der tages udgangspunkt i hvorledes de meget omtalte planlægningsstrategier velfærd og vækst, repræsenterende henholdsvis 1960’ernes og nutidens byplanlægning i en københavnsk kontekst, afspejles i de fysiske strukturer ud fra casestudier af Avedøre Stationsby og Ørestaden. Med udgangspunkt i en teoretisk ramme, Le Corbusier og Richard Florida, undersøges hvordan disse strategier kommer til udtryk i de to områders fysiske planlægning, lige fra områdernes overordnede infrastruktur til lejlighedstyperne i de to områder. Afsluttende sammenstilles disse to cases til en diskussion af divergerende og korresponderende forhold de to cases imellem.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereViggo Plum

Emneord

 • Ørestad
 • VM husene
 • Planlægning
 • Avedøre
 • Plot
 • Den kreative klasse
 • Køge bugt
 • Le Corbusier
 • Richard Florida
 • Avedøre Stationsby
 • Byplanlægning
 • Modernisme
 • Planlægningsstrategi
 • Ørestaden