Beta-lactamases indflydelse på resistensmønstre i E. coli bakterier

Esra Kart, Laura Emilie Bjergbæk Olsson, Selin Arife Yüksel, Natali Josevski, Hazal Celik & Katrine Gry Gulløv

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Escherichia coli er en bakterie, der både kan forårsage urinvejsinfektioner og som er i stand til at udvikle antibiotikaresistens. Denne rapport undersøger hvilken sammenhæng der er mellem resistensniveauet og aktiviteten af β-lactamase, i kliniske isolater af E. coli stammer med forskellige enzymmængder. Til sidst undersøges om aktiviteten af β-lactamase korrelerer med væksthastigheden af isolaterne. Metoden, der er brugt til at undersøge sensitiviteten over for antibiotika, er en klassisk følsomhedsbestemmelse, som er formuleret af EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 2018). Derudover blev spektrofotometri anvendt, til at måle absorbansen i et colorimetric β-lactamase assay i vores prøver. Ud fra absorbansen kunne vi bestemme koncentrationen i vores prøver, ved brug af en standardkurve. Endvidere er væksten af E. coli stammerne undersøgt ved at måle OD600 i kontinuerlig vækst i LB medie og LB tilsat ampicillin. Resultaterne af eksperimenterne viste at de kliniske isolater af bakteriestammerne EC66, EC69, EC78 er resistente overfor fire ud af fire anvendte antibiotika, ampicillin, mecillinam, amoxicillin-clavulansyre og piperacillin-tazobactam. De kliniske isolater af stammerne TEM2, TEM3 og TEM5 var kun resistente overfor ampicillin og følsomme over for de resterende tre antibiotika. Derudover var EC-stammerne samtidig de stammer med højest aktivitet af β-lactamase. Resultaterne viste også at EC-stammerne voksede langsommere end TEM-stammerne.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider54
VejledereMinna Rud Andreasen