Besøgsven og -værtsforholdet - en særlig omsorg?

Sidsel Hjartdal Ørhøj & Sophie Strandgaard Jørgensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekts formål er at undersøge om Ældre Sagens besøgsvenner, kan imødekomme det omsorgsbehov de møder hos dere besøgsværter - samt at diskutere om opfyldelsen af disse omsorgsbehov, kan bidrage til, at de frivillige overtager dele af den professionelle omsorg. Vi fandt at der hos besøgsværterne særligt var tre relevante omsorgsbehov. Behovet for at komme ud, behovet for ligeværdigt samvær og de basale behov, der til tider også blev nødvendige. Gennem analysen bliver det klar at besøgsvennerne i høj grad kan imødekomme de behov, de møder hos deres værter, og at deres relation er både stabil og personlig, og at det er med afsæt i denne, at det bliver muligt for besøgsvennen, at imødekomme behovene. Gennem diskussionen fandt vi, at besøgstjenesten ikke er i stand til at rumme alle ældre, og derfor ikke kan leve op til det krav om universalisme, der er til det offentliges velfærdsydelser. Derfor ser vi heller ikke umiddelbart, at det frivillige kan gå ind og overtage den professionelle omsorg på det offentliges præmisser, da dette også i sig selv, ville være et paradoks - da det frivillige kun yder den særegne omsorg den gør, i kraft af, at den er frivillig.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jan. 2015
VejledereKlaus Rasborg

Emneord

  • Besøgsven
  • Anerkendelse
  • Velfærd
  • Omsorg
  • Frivillighed
  • Frivillige
  • Behov