Behandling af Opioidafhængighed

Thenuga Thevapalan & Mathuriga Thevapalan

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges afhængighed af opioider og behandling for dette. Der vil undersøges, hvordan effektiviteten af behandling for opioidafhængighed varierer fra individ til individ. Følgen-de tre forskellige behandlingsformer sammenlignes ud fra tre studier; MMT (behandling med meta-don), BMT (behandling med buprenorphin) og BUP-NLX (behandling med en kombination af buprenorphin og naloxon). Ud fra projektet kan det konkluderes, at behandlingsformerne har hver sin fordel. Dog resulterer MMT og BUP-NLX i flere forbedringer, hvoraf BUP-NLX endvidere har de største fordele. BUP-NLX forbedrer patienternes livskvalitet samt undertrykker forbruget af ulovlig opioider i større omfang end MMT-behandlingen. Dog er fordelen ved MMT-behandlingen, at patienterne samtidig med deres behandling kan forbruge opioider og hermed få et kontrol over deres forbrug og efterfølgende nemmere kan afholde sig fuldstændigt fra opioidforbrug, som be-handlingen skrider frem. Dette er ikke muligt for hverken BUP-NLX-behandlingen eller BMT.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider46
VejledereJohnny T. Ottesen

Emneord

  • Bachelorprojekt
  • Opioidafhængighed