Begivenheden "9/11" - at forstå det uforståelige

Sofie Boldsen, Eva Pilgaard Eidnes Sørensen, Felicia Lind Benthien, Jeanette Dollerup Nørgaard, Lærke Amalie Høgsbro Dahl & Marie Hvam

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet baserer sig på en analyse af den amerikansk publicerede malebog We Shall Never Forget 9/11: The Kids' Book of Freedom. Analysen er udarbejdet ud fra den franske semiolog Roland Barthes' begreb om den billedlige og lingvistiske meddelelse. Analysen retter sig mod de modsætningsforhold og begrebsafgrænsninger, malebogen etablerer. Denne udmøntes i en filosofisk analyse af, hvordan disse modsætningsforhold spiller en rolle i forståelsen af 9/11 som begivenhed. Den filosofiske analyse tager afsæt i den franske filosof Jaqcues Derridas refleksion over begreberne terrorisme og begivenhed. Derudover vil den filosofiske analyse inddrage Derridas grundlæggende begreber 'différance' og 'dekonstruktion'. Projektet konkluderer at We Shall Never Forget 9/11: The Kids' Book of Freedom, gennem en konstruktion af hierarkisk opbyggede modsætningspar, forsøger at gøre 9/11 forståelig trods begivenhedens iboende ubegribelighed.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jan. 2012
VejledereDario Gonzales