Beach Boys på Zanzibar - En kritisk psykologisk undersøgelse af Beach Boy-praksissen: En kritisk psykologisk undersøgelse af Beach Boy-praksissen

Anne-Sophie Bomann Samuelsen, Freja Katrine Balle, Ida Strandby Braae & Mathilde Korch

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette er projektet kaldet Beach Boys på Zanzibar. Projektet er psykologisk undersøgelse, der belyser de lokale Beach Boys daglige livsførelse på Zanzibar, og deres handlemuligheder og begrænsninger i selve Beach Boy-praksissen. Dette undersøges på baggrund af semistrukturerede interviews, uformelle samtaler og deltagerobservation, hvorved forskellige aspekter af de lokale mænds relationer med lokale kvinder, kvindelige turister og andre lokale mænd belyses. Dette gøres med udgangspunkt i de lokale mænds første-persons perspektiv, når de inkluderer os i deres subjektive tanker, følelser og oplevelser i praksissen. Dette suppleres med vores eget subjektive perspektiv, hvorved vi opnår et nuanceret, intersubjektiv indblik i felten – fra henholdsvis Beach Boy’ens og den kvindelige turist perspektiv. På baggrund af analysen fremgår det, at de lokale Beach Boys’ handlemuligheder blandt andet er begrænsede af økonomisk ulighed, ringe uddannelsesniveau og stort forbrug af rusmidler. Dog har disse Beach Boys mulighed for, at udvide deres handlemuligheder, hvis de formår at indgå i en fordelagtig relation til kvindelige turister, hvorved de kan opnå økonomisk indtjening og social prestige. Som følge af dette, opstår en objektivisering af de kvindelige turister samt en eksklusion af de lokale kvinder, der indgår i Beach Boy-praksissen.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 maj 2019
Antal sider76
VejledereMichelle Sabrine Steinmüller

Emneord

  • zanzibar
  • beach boys
  • daglig livsførelse
  • kritisk psykologi
  • første-persons perspektiv