Barrierer og muligheder for en sund og bæredygtig mobilitet. En kritisk diskursanalyse af udvalgte mobilitetsstrategier i Aarhus kommune.

Trine Brøns Nielsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet er en undersøgelse af, hvordan sundheds og bæredygtighed integreres i udvalgte mobilitetsstrategier i Aarhus kommune. Jeg finder, at kommunens arbejde hermed blot i lav grad bærer præg af et tværsektorielt samarbejde, men jeg diskuterer ligeledes, hvordan de sociale praksisser herom syner at have bevæget sig mod et stærkere samarbejde på tværs af afdelinger. Desuden finder jeg, at kommunens tilgang ikke bærer præg af en økosocial tilgang, hvilket jeg anser som en barriere for at opnå en sund og bæredygtig mobilitet. Den største barriere, jeg finder, drejer sig derimod om strategiernes inddragelse af en markedsdiskursorden og et økonomisk imperativ. Jeg argumenterer i den forbindelse for, at kommunen er nødt til at ændre denne bagvedliggende forståelse af markedets opgave i at skabe sundhed og bæredygtighed, idet markedet kan anskues som årsagen til samtidens store klima- og sundhedsudfordringer.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdatojan. 2019
VejledereBente Kjærgård

Emneord

 • Health
 • Health promotion
 • Sustainability
 • Sustainable
 • Mobility
 • Transport
 • Active Transportation
 • Integration
 • Inter-sectorial collaboration
 • Inter-sectorial
 • Eco-social
 • Ecological determinants for health
 • Climate Change
 • Climate
 • Human ecological