Barrierer for udbredelsen af bygningsintegrerede solceller

Charlotte Juul Jacobsen, Christiane Balslev Rubow, Michael Svane Wroblewski, René Nava Petersen & Anette Olesen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt går i dybden med nogle af de barrierer, der står i vejen for udbredelsen af nicheteknologien, bygningsintegrerede solceller i Danmark, og nogle af de aktører, der her spiller ind. Vi har undersøgt og derefter udvalgt nogle af de største barrierer, der gør, at bygningsintegrerede solceller ikke er mere udbredte, end de er. Herunder bl.a. effektivitetsmæssige, politiske, økonomiske og æstetiske barrierer. Udover dette, vil vi se på eventuelle muligheder for, at disse kan vinde indpas i samfundet, samt udbredes yderligere. Vi ser bl.a. på erfaringer der er gjort i Tyskland, som allerede er meget rutinerede indenfor dette felt. Vi vil desuden se på muligheder med bygningsintegrerede solceller generelt, som kan have fremtidig potentiale. Derudover har vi udvalgt en gruppe aktører at beskæftige os med, nemlig arkitekterne, og i den forbindelse har vi haft kontakt med Martin Rubow fra RUBOW Arkitekter A/S. I den anledning, gennemførte vi et interview, som vi har brugt til at analysere på, med henblik på vaner, kompetence, viden og holdninger til bygningsintegrerede solceller som et byggemateriale. Endvidere har vi benyttet os af Frank W. Geels’ teori om sociotekniske systemer og regimer, som bl.a. har hjulpet os til at få en forståelse af det komplekse system, bygningsintegrerede solceller forsøger at blive en del af.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jun. 2010
VejledereJørgen Ole Bærenholdt

Emneord

  • sociotekniske systemer
  • æstetik
  • solceller som byggemateriale
  • multi-level model
  • bygningsintegrerede solceller
  • Frank W. Geels
  • arkitektonisk udtryk
  • arkitekter