Barrierer for et klimamærke i Danmark: - hvordan klimamærket bliver blokeret af aktører

David Draminsky Lindhardt, Sofia Palner Kloch & Jonas Fredslund Kofoed

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I dette projekt bliver eventuelle barrierer for implementeringen af et klimamærke i dansk kontekst undersøgt ud fra, hvordan Coop, Landbrug & Fødevarer, Concito samt regeringen forholder sig til mærket. Projektet er udført med udgangspunkt i den kritisk rationalistiske videnskabsteoretiske position, hvilket betyder, at analysen er designet ud fra princippet om falsificering. Indledningsvist bliver der redegjort for tre teorier - rational choice-teori, Svendsens teori om hvordan aktører i den politiske arena forholder sig til klimamæssig regulering (som fremover bliver kaldt ‘Svendsens teori’) og teorien om policy-netværk. Svendsens teori og policy-netværksteorien har hver en hypotese, som danner grundlag for falsificeringen af de to teorier - rational choice-teorien er medtaget som en del af Svendsens teori, fordi den danner grundlag for mange af hans teoretiske antagelser. Analysen er en dokumentanalyse, og i forhold til om Svendsens teori og policy-netværksteorien kan falsificeres, så er svaret nej. Der er derfor stor sandsynlighed for, at store virksomheder og de netværk, som de indgår i, fungerer som en barriere for formuleringen af et klimamærke i dansk kontekst. Vi har dog fundet, at de to teorier har mangler i forhold til deres forklaringskraft, eftersom Svendsen udelukkende nævner interesseorganisationer og virksomheder som aktører - hermed tages der ikke hensyn til, at nogle aktører kan ligge udenfor de opstillede aktørkategorier som f.eks. tænketanke og socialt ansvarlige virksomheder. Ift. teorien om policy-netværk, så finder vi, at vi godt kan identificere, hvilke netværk de udvalgte aktører indgår i, samt hvilken slags magt disse netværk har. Det er dog svært at forklare, hvorfor netværkene har magt.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider59
VejledereKim Sass Mikkelsen

Emneord

 • Klimamærke
 • policy-netværk
 • Gert Tinggaard Svendsen
 • Rational Choice
 • kritisk rationalisme
 • PEF
 • Concito
 • Coop
 • Landbrug & Fødevarer
 • regeringen
 • dokumentanalyse