Banderekruttering og bandepakker: Bander

Simone DItlev Hansen , Lærke Lundberg & Anna Michelsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Følgende har rapport har til formål at belyse fænomenet bander, bandepakker og skabe viden om rekruttering til organiserede bander. I de senere år er begrebet bandekriminalitet kommet på samfundets dagsorden efter alvorlige opgør mellem kriminelle grupper. Konflikterne kan have en utryghedsskabende effekt specielt for de beboere, der lever i de plagede områder og for befolkningen generelt. Både medier og politikere har rettet deres fokus mod, hvad der kan gøres for at sætte ind mod banderelateret kriminalitet. Dette har blandt andet medført at regeringen har indført 3 bandepakker siden 2009, med fokus på at bremse/mindske bandekriminalitet. Det er væsentligt, at der tages hånd om bandeproblematikken, både i forhold til at mindske rekrutteringen til banderne og i forhold til at tage hånd om den utryghed, konflikterne skaber i befolkningen. Vores rapport søger først at belyse hvad det komplekse fænomen bander indebære. Herefter vil vi på baggrund af vores teori af stigmatisering og subkultur undersøge banderekrutteringsprocessen og hvorfor individer vælger at tilslutte sig bander. Vi vil hertil undersøge om hvilke tiltag bandepakken har indført for at bremse rekruttering til bander, samt vurdere om disse tiltag er hensigtsmæssige. Vores vurdering er udarbejdet på baggrund af vores analyse samt forskellige synsvinkler i form af politikere, eksperter og et tidligere bandemedlem

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider75
VejledereEsben Holm Nielsen

Emneord

  • Bander