Balancering af Vandligningen

Martin Brehm Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I 2001 påpegede GEUS og KVL problemer med opgørelsen af vandbalancen på mark- og oplandsskala. Ved at lave 2 sæt målinger i hhv. Broby og Trekroner (med Tetra Probe ML 2x) af vandindholdet bestemmes markkapacitet og ændringen i vandindholdet over en 2-månedersperiode. Ved sedimentanalyse og vådsigtning bestemmes teksturen i de to rodzoner og empiriske data for nedbør i periode indsamles tillige. Med tekstur- og nedbørs-data foretages estimeres værdier for perkolation, referencefordampningen og aktuel fordampning i Daysi. Disse værdier kobles med de empirisk indsamlede data til en diskussion af de metodiske usikkerheder – ved projektet og ved balanceringen af vandligningen generelt.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereNiels H. Jensen

Emneord

  • Rodzone
  • transpiration
  • overfladefordampning
  • vandbalance
  • Daisy
  • evapotranspiration