BAG OM ØKOLOGIEN

Maria Amrani, Katrine Friis, Mette Marie Nielsen & Taia Nysted Schjøtt

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet sætter spørgsmålstegn ved den entydige opfattelse af økologi, der hersker i samfundet i dag. Koalitionen af aktører omkring det danske økologicertifikat, Ø-mærket, har tilsammen formået at skabe et billede af en samlet økologibevægelse og en samlet forståelse af hvad økologi er. Projektet fremfører at økologi ikke er et givent fænomen, men skabes af sociale aktører og disses praksisser og italesættelser af fænomenet. Opgavens formål er at belyse den kompleksitet og diversitet der findes indenfor de økologiforståelser der findes blandt den nuværende ”overensstemmelse.” Slutteligt diskuteres der, ud fra aktørernes værdier og praksisser, hvad der bør og hvad der kan implementeres, som en del af Ø-mærkets krav. ___________________________________________________ The report questions the clearly defined perception of ecology, which is the common acknowledgement of today’s society. The coalition of interested parties around the Danish ecology certificate, Ø-mærket, has together induced making a picture of one ecology movement and a united understanding of what ecology is. The report shows that ecology isn’t a specific phenomenon, but one created by the different interested parties and there practises and linguifications of the phenomena. The purpose of the report is to illuminate the complexity and diversity in the understanding of ecology that is found between the present “accordance”. Based on the interested parties values and practices, it discusses what should be, and what has the potential to bee implemented as a part of standards of “Ø-mærket.”

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2007
VejledereBent Søndergård

Emneord

  • økologi