Bag Christianborgs tykke mure

Anders Rud Nielsen, Malthe Birger Jensen, Julie Eleanor Andersen & Jonathan Haag Hartmann

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Ud fra fire kvalitative interviews, fire observationsstudier og en kvantitativ undersøgelse belyser denne projektrapport, hvordan folketingspolitikerne anvender deres politiske mandat i praksis, og hvilke begrænsninger de møder i den forbindelse. Helt konkret analyseres, hvad politikerne på Christiansborg bruger mest tid på, og hvem de oftest er i kontakt med i deres hverdag, for til sidst at diskutere hvilke udfordringer de har i deres udøvelse af politisk lederskab. Det konkluderes, at særligt deres personlige relationer spiller en afgørende rolle, idet disse både kan indskrænke og udvide deres handlingsmuligheder. Det konkluderes ligeledes, at der er en skævvridning i videnskilder blandt politikerne, idet deres position i Folketinget har betydning for, hvorvidt de f.eks. har adgang til ministeriernes embedsværk, eller at viden må opnås andetsteds fra.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2015
VejlederePernille Boye Koch

Emneord

 • Observationsstudier
 • Christiansborg
 • Front- and back-stage
 • Personlige relationer
 • Forberedelse
 • Politik
 • Politisk lederskab
 • Topstyring
 • Embedsværket
 • Medier
 • Politikformulering