Badestuen Festival

Daniel Nayberg & Lasse Skovsgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i en kritisk stillingtagen til det ofte anvendte oplevelseøkonomibegreb, samt de samfundsmæssige strukturer, som dette afspejler. Med afsæt i en granskning af oplevelsesøkonomien, som Joseph Pine og James H. Gilmore beskriver den i teksten ‘The Experience Economy. Work is Theatre and every Business is a Stage’ (1999), etablerer vi en egenforståelse af oplevelsesindustrien som værende resultatet af en profitmaksimerende samfundsmekanisme. Som kommentar hertil søger vi at facilitere muligheden for at afvikle en musikfestival, der har fokus på skabelsen af en non-kommerciel merværdi for alle deltagere. I relation til dette lægger vi særligt vægt på tanker om frivilligorganisering, performancebegrebet og den liminoide oplevelse. På baggrund af erfaringerne hermed konkluderer vi, at det umiddelbart ikke synes muligt at sætte sig ud over den samfundsmæssige virkelighed, som projektet fungerer i. Som følge heraf indeholder Badestuen Festivalen både kommercielle og non-kommercielle aspekter, og er derfor situeret i et spændingsfelt mellem disse to poler.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2013
VejledereKristine Munkgård Pedersen

Emneord

  • Festival
  • Oplevelsesøkonomi
  • Badestuen