Børnevaccinationsprogrammet - et frit valg?

Sofie Borella Tausen, Stella Clausen, Anne Hansen Højlund, Sara Marie Johansen & Katrine Fristrøm

Studenteropgave: Masterprojekt

Abstrakt

Resume
Et højaktuelt emne i medierne handler om, at flere forældre fravælger at følge børnevaccinationsprogrammet, hvilket strider imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger og den herskende diskurs om, at det at følge børnevaccinationsprogrammet er det sundeste, sikreste valg. Den herskende diskurs og negative holdninger til forældrene, der vælger vaccinationsprogrammet fra, præger artikler og debatindlæg i medierne, og vaccinefravælgerne får selv meget lidt spalteplads i medierne til at forklare deres bevæggrunde for at fravælge vaccinationerne. Derfor er vi i dette projekt særligt interesserede i at få et indblik i disse forældres logikker for på den måde at skabe et mere alsidigt billede af vaccinationsdebatten. Dette gør vi med et socialkonstruktivistisk afsæt og ved brug af diskursteoretiske værktøjer i analysen, hvor vi både analyserer sundhedsmyndighedernes pjecer og rapporter, debatindlæg og artikler fra medierne og interviews med personer, der har fravalgt børnevaccinationsprogrammet. Sundhedsmyndighederne påpeger, at børnevaccinationsprogrammet er en anbefaling og dermed et frit valg. Vi er interesserede i at undersøge, om børnevaccinationsprogrammet reelt fremstår som et frit valg i det neoliberalistiske samfund.
Vi kan ud fra vores analyse konkludere, at der i samfundet er en hegemonisk diskurs om, at det at vaccinere er det rigtige valg. Denne diskurs opretholdes af sundhedsmyndighederne og gennem medierne, hvilket fører til, at informanterne i vores projekt møder stor modstand og stigmatisering. Denne stigmatisering fører til, at nogle af de forældre, der fravælger vaccinationerne, søger ind i lukkede grupper for at opretholde og beskytte deres identitet.
Vi ser på baggrund af vores projekt et behov for en mere nuanceret debat og at sundhedsmyndighederne imødekommer de forældre, der har negative erfaringer med eller kritiske holdninger til børnevaccinationsprogrammet. Sundhedsvæsenets stigmatiserende møde med forældrene resulterer i, at forældrene udvikler mistillid til sundhedsvæsenet og derfor kan miste lysten til at gå til lægen uanset helbredsanliggendet. Vi stiller derfor spørgsmålstegn ved, om dette kan føre til, at hele familiens sundhed er udsat?

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Master
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider73
VejledereIben Charlotte Aamann