BørneRiget, et casestudie af brugerinddragelsesfladen i et offentligt innovationsprojekt

Pil Schack Bisbjerg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I en tid med forøget pres på den offentlige sektors evne til at forny- og forandre sig er innovation og brugerinddragelse ikke længere forbeholdt det private erhvervsliv. I stigende grad er der kommet fokus på behov for at inddrage både brugere af offentlige ydelser, samt medarbejderne i den offentlige sektor som en ressource til at spire nye løsninger, skabe legitimitet og agere som innovationskraft. I denne rapport undersøges hvordan brugerne, medarbejdere og private aktører inddrages og hvilken betydning dette har i et omfattende innovationsprojekt i sundhedssektoren, projekt BørneRiget. BørneRiget har som vision at skabe verdens bedste hospital for børn, familier og fødende. Samarbejdet består af Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirks Fond og forventer såvel at skabe nye fysiske rammer for de eksisterende børne- og barselsafdelinger på Rigshospitalet, samt skabe en ændring af både kultur og arbejdsgange tilpasset til nutiden og ikke mindst fremtiden. Centralt i projektet er inddragelse af forskellige aktører, både brugere, personale, diverse fagkyndige og eksperter for at co-create sig til nye og stærke løsninger. Projektet eksperimenterer med hidtil ubrugte designs til brugerinddragelsen i offentligt regi og arbejder med mange parallelle spor i processen, samt en variation af forskellige innovationstyper. Ydermere trækker projektet på eksisterende innovative tiltag på verdensplan ved kontinuerligt at undersøge andres fremgangsmåder og bygge videre på disse, samt forsøge at sprede egne foreløbige resultater løbende. Indenfor brugerinddragelse og innovation peger teorien på at der oftest ses brugerinddragelse helt tidligt i designfasen af et projekt, eller når projektet er så langt at økonomiske, fysiske og politiske rammer hæmmer den kreative fase og dermed kan medføre frustration frem for ejerskab blandt de involverede brugere. Ambitionsniveauet for projekt BørneRiget er særdeles højt og de foreløbige resultater giver en indikation af at dette projekt måske har knækket koden til hvordan undgår de typisk beskrevne problemer med offentlig innovation og brugerinddragelse, så som manglende ressourcer, organisatoriske barrierer for forandring, stærke modstridende interesser samt begrænset gennemsigtighed. Brugerne udtrykker på nuværende tidspunkt i processen en høj grad af tilfredshed, stort gavn af tværfagligheden og sparringen med de andre brugere, ejerskab for projektet og den nye fremtid, lydhørhed fra projektteamet og tydelig implementering af input der er kommet undervejs i processen hvilket særligt kan ses i projektets visionen og konkurrenceprogram. Hermed har projektet sikret sig en stærk opbakning til det videre arbejde og der er undervejs skabt gode ambassadører for projektet udadtil i form af de involverede brugere. Projektet fremstår dog ikke fejlfrit og støder trods brugernes tilfredshed på udfordringen af at brugerne ønsker mere gennemsigtighed og informationer om hvor projektet befinder sig og er på vej hen. Der er fra projektteamets side et stort ønske om at fastholde og fortsætte det gode samarbejde med brugerne og dermed at forsøge at imødekomme deres ønsker. Dette er forsøgt imødekommet med en ny kommunikationsstrategi hvor der søges at skabe transparens ved brug af diverse formidlende platforme.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2017
Antal sider29
VejledereJacob Torfing

Emneord

 • Collaborative innovation
 • Co-creation
 • Public sector innovation
 • User driven innovation
 • Samskabelse
 • Brugerinddragelse
 • Sundhedssektoren
 • BørneRiget
 • Rigshospitalet
 • Region Hovedstaden
 • Ole Kirks Fond
 • Intrapreneurskab
 • Innovation