Børnehjem: Overgangen fra private til offentlige institutioner for børn

Alexander Guld Riis, Camilla Poulsen, Carina Lindgård Stubager, Anne Katrine Sjørslev Nielsen, Rune Moesgaard & Tine Gadegaard Olsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vores projekt indeholder en redegørelse for den stigende interesse inden for Børneforsorgen i Danmark i perioden 1880 til 1920. Ud fra denne redegørelse beskriver vi samtidig baggrunden for initiativet til oprettelsen af børnehjem. Som præsentation af indikatorerne for udviklingen, fra at være private- til offentlige institutioner, redegøres der for vedtagelserne af henholdsvis Børneloven af 1905 samt Værgerådsloven af 1922. Endvidere foretages en præsentation af private personer samt foreninger, der havde væsentlig indflydelse på børnesagens udvikling, i form af en afgørende rolle for overgangen fra private- til offentlige institutioner. I Projektet anvender vi Flakkebjerg Opdragelsesanstalt og Jægerspris Børnehjem, som eksempler på institutioner, der blev påvirket af den pågældende periode af bl.a. Børneloven og Værgerådsloven.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jan. 2008
VejledereKarin Cohr Lützen

Emneord

  • børneloven
  • jægerspris
  • opdragelsesanstalt
  • børneforsorg
  • flakkebjerg
  • Børnehjem
  • værgerådsloven