Børn og unges behov og drømme: ”Hvordan oplever medarbejderne, at deres betingelser er for at have børn og unges behov og drømme i centrum under driften af mentorprojektet, MentorNu og hvordan vælger medarbejderne at handle ud fra disse betingelser i den sociale praksis?”

Niffe Ilazi

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Jeg er i praktik i Ungdommens Røde Kors (URK). Her har organisationen i starten af 2017 været igennem en ”Genstart”, hvor de i tre måneder satte alt drift af aktiviteter på pause og brugte medarbejdernes tid på at udvikle virksomheden og ”…kickstarte en genstart af os selv…” (www.urk.dk/URK er genstartet, hvad betyder det?). I denne proces har de omorganiseret deres organisation og skabt nye, radiale ændringer for hvordan URK skal ledes og drives i fremtiden.
De har heraf, i tråd med den politiske diskurs på børneområdet, udarbejdet en udviklingsplan for 2017-2019, hvor de blandt andet vil fokusere på at: ”…skabe aktiviteter, hvor børn og unges behov og drømme er i centrum både i oprettelsen og driften af aktiviteterne.” (www.urk.dk/Vores vanvittige mission). Derudover skriver de på deres hjemmeside:

”Børn og unge - udsatte eller ej - skal ALTID være med til at definere vores aktiviteter, og deres viden og oplevelser skal bidrage til at ændre de rammer og vilkår, især udsatte børn og unge oplever. Tænk hvis vores udviklingsafdeling bestod af flere tusinde børn og unge – på tværs af sociale og geografiske skel.” (www.urk.dk/URK er genstartet. Hvad betyder det?)

Derfor har dette skærpet min nysgerrighed på at undersøge, om den inddragelse af børn og unge de stræber efter, i virkeligheden er noget, URK effektuerer i praksis. For hvordan opfylder man som medarbejder et så visionært, ambitiøst omend meget relevant mål sat af virksomhedens ledelse?

Det viser sig, at de i praksis ikke inddrager børn og unges behov og drømme under driften af MentorNu. Det betyder, at medarbejderne får hverken individuelt eller i fællesskab implementeret nye strategier for inddragelse. De begrunder deres handlinger i betingelser omkring manglende tid, at de ikke har nogle konkrete værktøjer at rette sig efter i forhold til inddragelse, samt at inddrage kan føles lidt som en ekstra opgave. Kun en medarbejder har lavet reel inddragelse i praksis.

UddannelserSociale Interventionsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2018
Antal sider31
VejledereTine Elisabeth Barrett

Emneord

  • Brugerinddragelse
  • Børn og unge
  • Mentor
  • URK