Børn og unge som medspillere i sociale indsatser: Et diskursanalytisk blik på inddragelse af børn og unges perspektiver i Ungommens Røde Kors

Louise Graabæk Andersen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Projektet undersøger hvordan børn og unge kan inddrages i udviklingen og implementeringen af de selvsamme indsatser som de er målgruppe for, med udgangspunkt i Ungdommens Røde Kors. Organisationen har igangsat en række lokale indsatser hvor formålet er at etablerer lokale huse, hvor børn og unge i samskabelse med den lokale kommune og organisationen skal skabe deres egne lokale, sociale aktiviteter. Men i praksis har organisationen vanskeligheder med at inddrage børn og unge, og engagerer dem i disse lokaliteter. For at få en forståelse for hvordan medarbejdere kan arbejde med inddragelse og udarbejde sociale indsatser, vil projektet kortlægge nogle af de institutionelle betingelser og krav, som kan få betydning for udviklingen af sociale indsatser i lokale kontekster. Dette undersøges med et teoretisk blik for de diskursive forståelses- og handlemåder som betinger og begrunder medarbejderes praksis. Projektet konkluderer at institutionelt forankrede og diskursive måder at forstå hvordan sociale indsatser skal planlægges og voksenstyres også positionerer børn og unge i modtagerenden som passive brugere, på trods af et formål om aktiv inddragelse. Medarbejdere kan dog også ændre og bruge diskurser som ressourcer i praksis og dermed gøre op med dominerende måder at organisere sociale indsatser på. Projektet har til formål at bidrage til en kritisk refleksion, ved at stille spørgsmålstegn ved institutionaliserede måder at forstå og organisere sociale indsatser.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider56
VejledereCharlotte Grum

Emneord

  • Organisation
  • Udvikling
  • Inddragelse
  • Samskabelse
  • Praksis
  • Børn og unge
  • Deltagelse
  • Sociale projekter
  • Sociale indsatser
  • NGO